Arbeta med oss

Utforska möjligheter för distansarbete och flexibla arbetsalternativ och delta i vår mission att göra hundägares och hundälskares liv enklare, trevligare och mer produktivt. Vi har inga lediga tjänster ute, men tar gärna emot spontanansökningar på info@underbarahund.se.

Underbara Hund är där framtidens hundvärld formas

Varje dag förfinar, itererar och utforskar vi hur vi kan göra hundlivet bättre för alla. Gå med oss och skapa en bättre hundvärld som är mer sammanlänkad, inkluderande och flexibel:

Tillsammans

Vi samlas var vi än befinner oss – över tidzoner, regioner, kontor och skärmar.

Inkludering

Våra team speglar den rika mångfalden i vår värld, med rättvis tillgång till möjligheter för alla.

Flexibilitet

Vi tror på din frihet att arbeta när och hur du arbetar bäst för att hjälpa oss alla att blomstra.

Underbara Hunds ”10 budord”

Dessa är några av de värderingar som vi lever och arbetar efter som företag. Vi bygger en plattform och produkter som vi tror på, med vetskapen att det finns verkligt värde i att hjälpa människor att förenkla hundlivet, i en bred tolkning.

Våra kärnvärden är:

 1. Engagemang för djurvälfärd:
  • Visa engagemang för hälsa, säkerhet och välbefinnande för hundar.
  • Sträva efter att erbjuda produkter och tjänster som gynnar hundars livskvalitet.
 2. Kundfokus:
  • Förstå och möta behoven hos hundägare och hundälskare.
  • Bygg starka och långsiktiga relationer med kunder genom kundservice och kvalitativa produkter.
 3. Innovation och Kunskap:
  • Främja en kultur av kontinuerlig inlärning och förbättring.
  • Var öppen för nya idéer och teknologier som kan förbättra hundars liv och ägarnas upplevelse.
 4. Ansvarstagande:
  • Ta ansvar för företagets påverkan på miljön och samhället.
  • Säkerställ etisk och hållbar affärspraxis.
 5. Inkludering och Mångfald:
  • Skapa en arbetsmiljö där olikheter uppmuntras och värdesätts.
  • Säkerställ att alla, oavsett bakgrund, känner sig inkluderade och respekterade.
 6. Passion för hundar och hundägare:
  • Visa en äkta passion för hundar och förståningen för deras betydelse i människors liv.
  • Dela och främja den glädje och kärlek som kommer med att ha hund.
 7. Flexibilitet och anpassningsförmåga:
  • Var öppen för förändring och vara flexibel i anpassningen till nya trender och kundbehov.
  • Anpassa dig snabbt till marknadens dynamik och utveckling.
 8. Samarbete och gemenskap:
  • Främja ett samarbetsklimat inom företaget och med externa partners.
  • Bygg en gemenskap av hundägare och hundälskare som delar sina erfarenheter och kunskaper.
 9. Kvalitet och integritet:
  • Leverera produkter och tjänster av hög kvalitet.
  • Arbeta med integritet och ärlighet i alla affärsrelationer.
 10. Socialt ansvarstagande:
  • Delta i samhällsprojekt och välgörenhetsarbete som stödjer djur och samhället.
  • Arbeta för att skapa positiv förändring och medvetenhet om hundrelaterade frågor.
Bloggtoppen logga