Hundår tabell & kalkylator: Hundår till människoår 🐶

Observera att vissa länkar på vår webbplats kan vara affiliatelänkar, vilket innebär att vi får provision på ditt köp. Det låter oss fortsätta skriva artiklar som är gratis att läsa! Du kan läsa mer om vår recensionsprocess här.

Hur gammal är din hund i människoår? Vi brukade helt enkelt multiplicera en hunds ålder med sju. Denna beräkning är dock inte huggen i sten. Se vår hundåldersräknare och tabell för att ta reda på din hunds ålder.

Den enkla beräkningen av hundens ålder

Det enklaste sättet att beräkna en hunds ålder är att ta ett hundår och multiplicera det med 7 år. Detta baseras på ett antagande att hundar lever till cirka 10 års ålder och människor lever i genomsnitt till cirka 70 år.

Hund som ligger på trottoaren

Till exempel är en hund som är 5 år 35 ”människoår”. Detta är inte ett dåligt sätt att tänka utifrån ett hälsoperspektiv eftersom det hjälper oss människor att inse att våra hundar inte är desamma som barn. De kommer faktiskt inte leva med oss hela livet.

När husdjur blir äldre behöver de extra vård och uppmärksamhet. Små hundar anses i allmänhet vara ”äldre” vid sju års ålder och över. Större raser är ofta äldre när de är 5 till 6 år gamla. 

Var medveten om artrit och relaterat obehag eller irritabilitet, viktkontroll, syn- och hörselproblem och eventuella förändringar i beteende eller aktivitet som kan vara indikatorer för allvarligare problem.

Besök din veterinär för regelbundna kontroller; justeringar kan göras för att ge dina hundar ett bekvämare, längre och hälsosammare liv.

Den mer exakta beräkningen av hundår

Statistik från husdjursförsäkringsföretag, undersökningar från uppfödare och veterinärsjukhus har hjälpt oss att lära oss mer om hur hundar åldras.

Hundar åldras inte med 7 mänskliga år för varje år i hundår. 

American Veterinary Medical Association menar på att:

  • Det första året av en medelstor hunds liv är 15 år av en människas liv.
  • Det andra året av en hunds liv motsvarar ungefär nio år för en människa.
  • Och efter det motsvarar varje människoår ungefär fyra eller fem år för en hund.

Med andra ord ökar antalet människoår snabbare på en hunds liv under hundens snabba tillväxt till mognad än när den har blivit vuxen.

Räkna hundår: Hundår till människoår

En studie från 2019 av forskare vid University of California San Diego lade fram en ny metod för att beräkna hundålder, baserat på förändringar som gjorts i människans och hundens DNA över tid. I båda arterna tillsätts metylgrupper till DNA-molekyler under åldrande, vilket förändrar DNA-aktiviteten utan att DNA-värdet förändras. Som ett resultat har DNA-metylering använts av forskare för att studera åldrande hos människor genom en ”epigenetisk klocka.”

Forskargruppen utförde riktad DNA-sekvensering i 104 stycken Labrador retrievers över ett åldersintervall på 16 år, i ett försök att jämföra hundens epigenetiska klockor med människors. Resultaten gjorde det möjligt för dem att härleda en formel för att anpassa hundår till ”människoår” genom att multiplicera den naturliga logaritmen för hundens ålder med 16 och lägga till 31, alltså enligt denna formel:

Människoår = 16 ln (hundår) + 31

Denna räknare kan hjälpa till:

Eftersom studien bara inkluderade en enda ras kanske din egen hunds ”människoår” baserat på denna formel inte stämmer överens. Det är känt att olika raser åldras annorlunda, så UCSD-formeln kan sakna tillräckligt med variabler för avgörande resultat. Oavsett, den nya vetenskapliga formeln som läggs fram är verkligen mer användbar för dem som vill beräkna hundars ”mänskliga ålder” än den mycket vanliga ”multiplicera med 7” -myten.

Grafisk representation över hundår till människoår

Hundår till människoår: Tabell

Hunds ålderMänsklig ålder (7-metoden)Mänsklig ålder (ln-metoden)
1 år1431
2 år2842
3 år3554
4 år4266
5 år4978
6 år5690
7 år63102
8 år70114
9 år77126
10 år84138
11 år91150
12 år98162
13 år105174
14 år112186
15 år119198
16 år126210
17 år133222
18 år140234
19 år147246
20 år154258

Varför lever små hundar längre än stora hundar?

Detta fenomen har förvirrat forskare i flera år, och forskning har ännu inte förklarat förhållandet mellan kroppsmassa och hundens livslängd.

Generellt sett tenderar stora däggdjur, som elefanter och valar, att leva längre än små, som möss. Så varför har små hundar en längre genomsnittlig livslängd än stora raser?

Stor hund bredvid liten hund

Stora hundar, såsom eurasier, åldras i accelererad takt, och deras liv verkar gå i snabb takt framförallt under de yngre åren. Forskare drog slutsatsen att för varje 2 kg kroppsmassa minskade en hunds förväntade livslängd med ungefär en månad. Anledningen är fortfarande okänd, även om man föreslår flera möjligheter, inklusive att större hundar kan ge efter för åldersrelaterade sjukdomar tidigare och att den accelererade tillväxten hos stora hundar kan leda till en högre sannolikhet för onormal celltillväxt och dödsfall från cancer. Forskare planerar framtida studier för att bättre förklara sambandet mellan tillväxt och dödlighet.

Hundens gerontologi, alltså läran om åldrandet och studiet av åldersrelaterade förändringar i livsprocesser från uppnådd mognad och till individens död, är ett växande vetenskapsområde. Detta beror på att hundälskare inte bara vill förlänga tiden de har med sina hundar, utan att förbättra kvaliteten på den tiden. 

Oavsett om åldern mäts i människoår eller hundår så finns det mycket skönhet och charm vid varje steg på vägen under mognadsprocessen. Uppfostrar du hunden rätt i tidig ålder så kommer hunden att vara väldigt lugn och trevlig mot dig när den blivit äldre. Antiskällhalsband är ett bra tillbehör för att jobba bort skall till exempel, och vill du ut och motionera kan en hundvagn vara ett väldigt användbart redskap. Med sina gråa munkurvor och kloka ansiktsuttryck är faktiskt äldre hundar särskilt älskvärda och gripande.

Hur många år är ett hundår?

Hur många människoår ett hundår är beror mycket på hur stor din hund är. Dock så gäller det för hundar under 45 kg att ett människoår motsvarar 15 hundår. Detta syns även i tabellen ovan, eller så kan du använda formeln 31 ( människoår = 16ln (hundår) + 31) för att få ett lämpligt värde. Kom dock ihåg att det inte exakt går att bestämma hundens ålder, utan detta är den bästa uppskattningen forskare har kommit fram till hittills.

Visste du?

Uppenbarligen har människor räknat på människa-till-hundår i århundraden.

År 1268 skrev hantverkarna som skapade Cosmati-trottoaren i Westminster Abbey på golvet en förutsägelse för Domedagen:

”If the reader wisely considers all that is laid down, he will find here the end of the primum mobile; a hedge lives for three years, add dogs and horses and men, stags and ravens, eagles, enormous whales, the world: each one following triples the years of the one before. "

Genom denna matte så lever en hund till nio människoår och en människa till 80. Om denna statistik var korrekt, mellan år 1268 och till mitten av 1900-talet, hade hundar tappat ett år av deras livslängd, och vi skulle ha förlorat nästan ett decennium. Lyckligtvis för både hundar och människor, så har våra livslängder gått i andra riktningen.

Bloggtoppen logga